+38631210868

Bela kraj’na

Pri raziskovanju kulturne dediščine in naravnih znamenitosti Bele Krajine sem prišel do spoznanja, da je teh veliko in jih je tako poosebiti prav vse v enem logotipu kar konkreten izziv, če želimo ohraniti enostavnost in modularnost znaka. Ker sem želel zajeti delček vsake občine, sem se osredodočil na njen tloris in jih temelječe na zlatem rezu, poenostavljeno izrisal izrisal. Dobljene oblike sem nato prekril tako, da je skupna oblika nekakšna abstraktna oblika lista vinske trte. Prav tako sem želel ohraniti tudi kompleksnost kraja, prežetega s kulturo in naravnimi znamenitostmi in sem oblike zato zmešal v mešalnem načinu “multiply” in dobil še nekaj srednjih tonov, ki prikazujejo to pestro ponudbo. Poleg enostavnih treh oblik sem dobil še nekaj detajlov, ki elegantno izpolnijo enostavnost samega logotipa. Tako menim, da sem združil oboje, enostavnost in pestrost logotipa, ki bi izstopal prav zaradi barv in abstraktnih oblik, pri uporabi različic pa bi posameznik zaradi oblike in barv znake vedno povezali z začetnim “nevtralnim” logotipom. Logotip je sestavljen iz treh ključnih elementov: -znaka, -napisa in -slogana. Sestava znaka je kombinacija poenostavljenih oblik geografskega tlorisa belokrajnskih občin. Vsaki občini pripada ustrezna oblika in barva. Barve in oblike so v znak sestavljene z mešalnim načinom “multiply” kar doda še nekatere druge barvne odtenke, kateri prikazujejo razgibanost in pestro ponudbo v krajini. Tovrstna postavitev predvideva tudi hierarhično razvrščanje znaka in sicer tako, da ima vsaka občina svoj znak, ti pa se ne bistveno razlikuje od krovnega. Znak posamezne občine je njena oblika postavljena v ospredje in uporabljeni mešalni način je v tem primeru “normal”. Tako je podoba opaznejša. Vse variacije spremlja bela črka B, ki predstavlja začetek imena Bela krajina in tako v barvitost znaka vpeljuje belino ter hkrati omogoča hitro prepoznavnost samega znaka. Za barvo občine Črnomelj je uporabljena zelena oziroma zelen preliv. Predstavlja zeleno oazo, zeleno listje breze in kulturni običaj Jurjevanje, ki je značilen za celotno regijo. Vijolični odtenek in preliv najbolje predstavita metliško črnino, ki je zaradi končne estetske podobe malenkost odmaknjena v svetlejši ton in tukaj gre vsekakor za simboliko in ne dejanski prikaz barv. Semiško občino zaznamuje rumena barva in preliv, kot simbol vrhunskega belega vina in od sonca obsijanega vinorodnega okoliša. Napis Bela Kraj’na se ne spreminja in je vedno zapisan z manjkajočim “i”, kar simulira fonetični zapis in s tem izraža svojo posebnost.Ta je dodatno izražena še z veliko začetnico pri besedi “Kraj’na”, s čimer sem želel doseči učinek lastnega osebnega imena in pokrajni dodati težo osebnega imena z edinstvenim karakterjem. *Tovrstne občinsko zaznamovane oblike znaka se uporabijo samo kadar je to in želimo posebej izpostviti zgolj določene občine, v nasprotnem primeru se uporablja nevtralni znak. Slogan “Drznite se izgubiti” ali angleško “Dare to get lost” se nanaša na raznoliko ponudbo belokranjske regije, kjer polnost doživetij ni omejena z minutami ali urami, temveč pristnim utripom krajine. Z izivalnimi barvnimi toni pri ciljni publiki vzbudi zanimanje po avanturi in novih doživetjih. Njegova enostavnost nam omogoča modularno uporabo z dodajanjem končnice stavka, ki tako kaže na točno določeno področje belokranjske ponudbe in je hkrati še vedno dovolj soroden nevtralni izvedbi in tako prvinski konsistenci. Nekaj primerov je naštetih zgoraj, meja uporabnosti je nedoločljiva. *Neobjavljeno delo prijavljeno na razpis za CGP turistične destinacije Bela krajina.

Ne čakaj! Pospeši svoj posel danes!