+38631210868

Si vreme +

Aplikacija Si Vreme+ je aplikacija, ki prikazuje vremenske razmere in je namenjena operacijskim sistemom Windows. Prednost pred ostalimi aplikacijami predstavlja povezljivost s portalom Arso, učinkovito in strokovno neodvisno, nacionalno okoljsko institucijo. A ne le to. Posebnost so tudi fotografije v ozadju aplikacije, ki prikazujejo lepote Slovenije. Te se menjujejo neodvisno od lokacije in uporabnika opomnijo na lepoto domače dežele. Podoba aplikacije je čista in omogoča enostavno iskanje podatkov o stanju naravnih pojavov.

Si Vreme+ is an app that shows weather conditions and is meant for the Windows operating system. The advantage compared to other similar apps is in the connection with the Arso web portal, an efficient and professionally independent, national environment institution. But besides that, we are able to enjoy in the beautiful photos of Slovenia in the app’s background. They change independently to the location, to remind the user of the beauty of his home country. The interface of the app is clean and enables us to simply search through the information about the state of natural events.

(Co-author: Veronika Brezovnik, Špela Pangerlj)

Ne čakaj! Pospeši svoj posel danes!